Tuuliolot tuntureilla

Yksittäisillä tuntureilla tuulen nopeus on, etenkin talvikuukausina, huomattavasti suurempi kuin mitä ympäröivällä tasamaalla mitataan. Tuulen vuotuinen keskinopeus tunturin laella on suuruusluokkaa 8,5-9,5 m/s. Tunturin rinteillä puurajan yläpuolella keskimääräinen tuulennopeus voi olla varsin suuri, mutta vaihtelee huomattavasti eri puolilla tunturia. Tuntureilla mitatut suurimmat hetkelliset tuulen nopeudet ovat selvästi suurempia kuin Ilmatieteen laitoksen perinteisillä sääasemilla mitatut.

Laella tuulen nopeus voi olla 20 m/s, kun se läheisellä lavalla maalla sijaitsevalla sääasemalla on 3-4 m/s. Tähän vaikuttaa talvikuukausina yleinen inversiotilanne : lämpötila ja tuulen nopeus kasvavat ylöspäin mentäessä. Tunturin laella vallitseva tuuli voi olla samansuuruinen kuin vapaan ilmakehän geostrofinen tuuli, tai jopa 2-5 m/s suurempi, kun tunturin laen korkeudelle osuu alemman ilmakehän suihkuvirtaus , ja/tai tunturin aiheuttama ns. "mäkivaikutus" lisää tuulen nopeutta ennen tunturia laen korkeudella olevaan tuulen nopeuteen verrattuna.

Alemmassa kuvassa on nähtävissä tyypillinen säätilanne tunturialueella talvikuukausina: lämpötilan vahva maanpintainversio ja tuulen nopeuden voimakas kasvu 50-100 m korkeudelta tunturia ympäröivältä tasamaalta ylöspäin mentäessä. Inversiotilanteessa tunturin laella on selvästi korkeampi lämpötila kuin alamaalla. Talvikuukausina alapilvet peittävät tunturin laen yli 20 päivänä kuukaudessa, ja pilvissä olevista alijäähtyneistä pilvipisaroista ja voimakkaasta tuulesta johtuen rakenteiden jäätäminen on erittäin voimakasta.

Tunturialueilla tunturien tuuliolojen kuvaaminen perinteisellä WAsP-mallinnuksella, jossa lähtötietoina käytetään alavalla maalla olevan sääaseman tuulimittauksia, on vaikeata ja johtaa tunturin laella vallitsevan keskimääräisen tuulen nopeuden huomattavaan aliarvioimiseen. WAsP:in kuvaaman tuulen pystysuoran jakauman muotoon vaikuttavien parametrien asetuksilla vastaamaan paremmin todellista sekoituskorkeutta sekä lämmövuota virhettä voidaan pienentää, mutta ei poistaa. Virheet ovat huomattavasti suurempia talvikuukausina kuin kesäkuukausina.Tuulen nopeuden kuukausikeskiarvot Pelkosenniemen Pyhätunturin laella ja rinteillä olevissa tuulen mittauspisteissä sekä Ilmatieteen laitoksen Sodankylän sääasemalla. 7708 = IL:n sääasema Pyhätunturin laella Polarhissin yläpäässä, tuulimittari 10 m maanpinnasta, 7710 = laella oleva Tele-masto, tuulimittari 60 m maanpinnasta, 7711 = Polarrinteen masto, tuulimittari 8 m maanpinnasta, 7712 = pohjoisrinne, tuulimittari 8 m maanpinnasta, 7501 = Ilmatiteen laitoksen sääasema Sodankylässä, tuulimittarin korkeus maanpinnasta 22 m.Tyypillinen säätilanne tunturialueella talvikuukausina.