Tuulimittaukset Suomessa

Ilmatieteen laitos havainnoi tuulta kaikkiaan noin 150 paikalla. Lisäksi käytössä on noin 20 lentokentän havainnot. Tyypillisesti havaintoja saadaan ja talletetaan tietokantaan 10 minuutin välein. Noin 20 % asemista välittää tuulta 1 - 3 tunnin välein.

Tuulta mitataan 10 metriä maaston yläpuolelta, ellei haluta jostain erikoissyystä mitata alempaa läheltä kasvustoa tai korkeammalta vapaampaa tuulta. Lähes 100 aseman tuuli mitataan noin 10 metrin korkeudelta maasta. Selvän poikkeuksen tähän tekevät merisääasemat, joiden tuulen mittauksen keskikorkeus on lähellä 30 metriä.

Tuulen nopeus (m/s) ja suunta (°) ilmoitetaan kymmenen minuutin keskiarvoina ja puuskahuiput 3 sekuntia kestävinä puuskina.

Tuulen nopeuden mittaamiseen on Suomessa pitkään käytetty pystyakselista kuppianemometria, joka mittaa tuulen nopeuden vaakasuorien u ja v komponenttien resultanttia. Uudemmat akustiset tuulimittarit mittaavat suoraan tuulen vaakasuoran nopeuden sekä lisäksi 2D-malleilla u ja v komponentit sekä 3D-malleilla u, v ja w komponentit. Akustisissa tuulimittareissa näytteenottotaajuus on 1-20 Hz, joten niitä käytetään yleisesti myös turbulenssimittauksissa.

Suomessa on tärkeätä käyttää lämmitettyjä, jäätymättömiä tuulimittareita, sillä kuppianemometreihin kertyvä jää ja lumi alentavat huomattavasti mittarin pyörimisnopeutta, tai jopa pysäyttävät mittarin, ja näin tuuliarvot vääristyvät merkittävästi. Jäätymisen aiheuttamaa virheellistä mittausta on usein vaikea havaita ja poistaa tai korjata.

Ilmatieteen laitoksen sääasemista lähes sadalla on käytössä tuulen nopeuden mittaamiseen pyörivä kuppianemometri ja tuulen suuntaa varten suuntaviiri. Mittausalue näillä mittareilla on 0,4 - 75 m/s ja 0 - 360° mittaustarkkuuden ollessa tuulen nopeudelle ± 0,17 m/s (keskihajonta) ja tuulen suunnalle pienempi kuin ±3. Pyörimiskynnysarvo on nopeuden mittaukselle pienempi kuin 0,4 m/s. Osa tuulimittareista, lähinnä merialueilla ja Pohjois-Suomessa sijaitsevat, ovat lämmitettäviä.

Lähes 50 sääasemalla mitataan tuulta akustisella 2D-tuulianturilla, jonka tuottamasta informaatiosta saadaan laskettua tuulen nopeus ja suunta. Mittausalue on 0,0 - 75 m/s ja 0 - 360° mittaustarkkuuden ollessa ±2 %, kuitenkin tuulella alle 5 m/s ± 0,1 m/s ja ±1°. Mittari on lämmitettävä.

Tuulihavainnot talletetaan Ilmatieteen laitoksen tietokantaan kaikilta asemilta erotuskyvyllä 0,1 m/s ja 1°.

Havainnon laatuun vaikuttavat myös pyörivien mittareiden laakerien kuluminen ja suunta-anturin suuntaustarkkuus. Vuosihuolloilla pyritään minimoimaan kulumavirheitä. Esimerkiksi merisääasemilla mittarit vaihdetaan vuosittain. Lisäksi havaintojen laatuun vaikuttaa kuinka hyvin mittari on voitu sijoittaa maastoon. Aina ei voida välttyä mittausta haittaavien esteiden aiheuttamista virheistä. Nämä on puolestaan dokumentoitu aseman metadataan.Ilmatieteen laitoksen tuulta mittavien sääasemien sijainti syyskuussa 2009.

Lisätietoa sääasemista ja Ilmatieteen laitoksen tuulimittauksista:
Ilmatieteen laitoksen sääasemista
Ajantasaisia tuulihavaintoja paikallissääsivulta