Tuulivoiman vaihtelu

Tuuliolot ja tuulivoiman tuotanto vaihtelevat vuodesta toiseen, ja vaihtelun suuruus vaihtelee maan eri osien välillä.

Tuulivoiman vaihtelua on tarkasteltu kovatuulisen ja heikkotuulisen vuoden erona atlaksen keskimääräiseen vuoteen verrattuna. Kovatuuliset ja heikkotuuliset kuukaudet on valittu jaksolta 1989-2007. Kunkin kuukauden tuulisuutta tarkasteltiin vallitsevan 850 hPa painepinnan tuulen avulla yhdeksän sääaseman kohdalla, jotka kuvaavat koko maan keskimääräistä tuulisuutta.

Tuulivoiman kuukausittainen (MWh/kk) tuotanto on laskettu 3 MW tuulivoimalan tehokäyrällä kolmen tunnin välein olevista tuulennopeusarvoista eri korkeuksille kussakin 2,5 x 2,5 neliökilometrin hilaruudussa. Ero keskimääräiseen tuotantoon on ilmaistu prosentteina. Vuotuinen ero on summa yksittäisten kuukausien eroista.Kovatuulisista kuukausista 3 MW voimalalle lasketun vuotuisen tuoton (MWh/v) ero prosentteina Tuuliatlaksen keskimääräiseen tuottoon verrattuna 100 m korkeudella.Heikkotuulisista kuukausista 3 MW voimalalle lasketun vuotuisen tuoton (MWh/v) ero prosentteina Tuuliatlaksen keskimääräiseen tuottoon verrattuna 100 m korkeudella.