Lapin tunturit

Lapin yksittäiset tunturit ovat pääosin suhteellisen korkeita, mutta alueeltaan verraten pieniä. Tunturialueet poikkeavat selvästi esimerkiksi Skandinavian Köli-vuoristosta. Tuntureilta tuulimittauksia on käytettävissä lähinnä Pelkosenniemen Pyhätunturilta.

Verrattaessa mallitettua tuulen nopeutta ja havaintoja Pyhätunturin laella havaitaan, että malli aliarvioi tuulta. Syynä tähän voivat olla seuraavat seikat.

Ensinnäkin, vuoren yli virratessa ilma pakotetaan pienempään tilavuuteen ja siten suurempaan nopeuteen ja toisaalta lisääntyvä kitka pyrkii pienentämään virtausnopeutta. Nämä tekijät yhdessä voivat selittää osaltaan mallissa esiintyvät tuulen nopeuden aliarvioinnin Pyhätunturin laella.

Kun ilman lämpötila kohoaa ylöspäin mentäessä, puhutaan lämpötilan inversiosta. Inversiokerroksessa oleva ilma ei helposti pääse sekoittumaan ylempänä olevan ilman kanssa. Tämä kerros siten pakottaa tunturin yli virtaavan ilman jälleen pienempään tilavuuteen ja täten lisää edelleen tunturin yli virtaavan ilma nopeutta. Tähän tietysti vaikuttaa tuulen suunta suhteessa vuoren/tunturin muotoon.

Numeerisissa malleissa pinnanmuotojen kuvaus ei vastaa kovin hyvin todellisuutta jos mallin hilaruudun koko on esimerkiksi 2,5 km x 2,5 km. Yksittäinen vuori/tunturi lisää ruudun keskimääräistä korkeutta viereisiin ruutuihin nähden ja ruutujen korkeuseroon liittyy suurempi kitka, joka voi vaikuttaa tuuleen. Hilaruutujen väliset keskimääräiset korkeuserot ovat kuitenkin niin pieniä, että vuoren yli virtaavaan ilman puristumisella ei ole käytännössä vaikutusta tuulen nopeuteen. Myöskään kitkan ero eri hilaruutujen välillä ei vaikuta merkittävästi. Näistä syistä johtuen malli ei käytännössä pysty kuvaamaan ilman virtausta vuoren/tunturin yli realistisesti ja siksi aliarvioi tuulen nopeutta.

Sivulla olevissa esimerkkikuvissa mallin aliennustaminen Pyhätunturin laella on nähtävissä. Joulukuussa tilanne on keskimäärin hyvin stabiili lähellä maanpintaa (inversiokerros) ja inversion yläpuolelle syntyy suihkuvirtauksia, jotka näkyvät myös keskimääräisessä nopeuden vertikaaliprofiilissa.Havaitun ja mallinnetun tuulen nopeuden aikasarja Pyhätunturin laella kun paikalla on havaittu lämpötilan inversio.Mallin aliennustaminen Pyhätunturin laella. Joulukuussa tilanne on keskimäärin hyvin stabiili lähellä maanpintaa (inversiokerros) ja inversion yläpuolelle syntyy suihkuvirtauksia, jotka näkyvät myös keskimääräisessä nopeuden vertikaaliprofiilissa.