Respons  |  Sök  |  Sidkarta  |  In English  |  Suomeksi

Vindkraftverkets produktionskartor

Vindkraftverkets produktionskartor anger energiproduktionen (MWh), för ett vindkraftverk med nominella effekten 3 MW, som med vädermodellen beräknats ur vindhastighetsfördelningen för olika höjder. Kartorna visar vindkraftverkets månatliga och årliga medelvindfördelning på olika höjder. Vindhastigheten antas motsvara vinden på kraftverkets navhöjd och hastigheten antas vara konstant över hela rotorns svepyta. Lufttäthetsvariationens inverkan på kraftverkets effekt och energiproduktion har inte beaktats i beräkningarna.

Vindkraftverkets prestanda eller effektkurva (navhöjdens vindhastighet vs. kraftverkets uteffekt) utarbetas vanligen att motsvara s.k. standard atmosfärförhållanden, dvs. luftens temperatur +15 ºC, lufttrycket 1013,25 hPa och lufttätheten 1,225 kg/m3.

Exempelkraftverket WinWind WWD-3 startar vid ca 4 m/s vindhastighet och vid hastigheten 12,5 - 25,0 m/s är kraftverkets effekt konstant 3030 kW. För vindhastigheter över 25 m/s är verket avstängt. Kraftverkets 3-bladiga rotors diameter är 90 m och rotorns svepyta 7853 m2. Kraftverket har bladvinkelreglering (pitch control).

Den ur effektkurvan beräknade energiproduktionen (MWh/mån) eller (MWh/år) motsvarar inte exakt den i verkligheten producerade energin, eftersom den verkliga effekten skiljer sig från de värden som effektkurvan anger.