Tuulen nopeuden vaihtelu

Tuuliolot ja tuulivoiman tuotanto vaihtelevat vuodesta toiseen, ja vaihtelun suuruus vaihtelee maan eri osien välillä.

Tuulen nopeuden vaihtelua on tarkasteltu kovatuulisen ja heikkotuulisen vuoden erona atlaksen keskimääräiseen vuoteen verrattuna. Kovatuuliset ja heikkotuuliset kuukaudet on valittu jaksolta 1989 - 2007. Kunkin kuukauden tuulisuutta tarkasteltiin vallitsevan 850 hPa painepinnan tuulen avulla yhdeksän sääaseman kohdalla, jotka kuvaavat koko maan keskimääräistä tuulisuutta.

Ero keskimääräiseen tuulen nopeuteen on ilmaistu prosentteina. Vuotuinen ero on laskettu painotettuna keskiarvona kuukausien keskiarvoista.Kovatuulisista kuukausista lasketun tuulen nopeuden (m/s) ero prosentteina Tuuliatlaksen keskimääräiseen tuulen nopeuteen verrattuna 100 m korkeudella.Heikkotuulisista kuukausista lasketun tuulen nopeuden (m/s) ero prosentteina Tuuliatlaksen keskimääräiseen tuulen nopeuteen verrattuna 100 m korkeudella.