Lämpötila

Lämpötilan ääriarvoista

Suomessa lämpötila vaihtelee vuoden kuluessa paljon. Lähes joka kesä kohoaa lämpötila jossakin päin Suomen +30 asteeseen, ja toisaalta myös lähes joka vuosi pakkasta on lähes 40 astetta jossain osassa maatamme.

Korkein Suomessa mitattu lämpötila on 35,9 astetta Turussa 9.7.1914. Alhaisin lämpötila -51,5 astetta mitattiin Kittilän Pokassa 28.1.1999.

Suomen ilmastossa ns. lämpötilan pysyvyysjakauma, joka ilmoittaa kuinka monena tuntina vuodessa tietty lämpötila esiintyy, on kaksihuippuinen. Nollan paikkeilla on selvä maksimi ja toinen maksimi on noin +10 asteessa. Kuvasta 1. nähdään, että esimerkiksi Helsingissä vuoden aikana lämpötila on tyypillisesti nollan vaiheilla noin 600 tunnin ajan.

Tuuliennätyksiä Suomessa

Suurin Suomessa mitattu 10 minuutin keskituulen nopeus on 31 m/s. Sellaiset on mitattu Valassaarilla 25.2.1971, Korsnäsin Moikipäässä 15.12 1975 ja 23.12.1975 sekä Hangon Tulliniemessä 23.1.1995.

Tunturien huipuilla olevissa mastoissa on mitattu aina silloin tällöin 32 m/s keskituulen nopeuksia vuodesta 1990 alkaen. Myös tunturien lakien mastomittauksissa on saavutettu yli 40 m/s puuskahuippuja.

Lämpötila ja tuuli

Mielenkiintoinen kysymys on, tuuleeko pakkasella. Kun tuulen nopeus esitetään lämpötilan funktiona, nähdään, että tyypillisin tilanne Helsinki-Vantaan havaintojen mukaan on sellainen, jossa lämpötila on vähän nollan yläpuolella ja tuulen nopeus 3-5 m/s. Esimerkiksi tilanteita joissa lämpötila -10 tai alempi ja tuulen nopeus korkeintaan 4 m/s on noin 4 % kaikista tapauksista. Jos lämpötilarajaksi valitaan 0 astetta, on tällaisia tilanteita noin 16 %.

Alimmassa kuvaparissa esitetään tuuliatlastuotannossa käytetyn AROME-mallin tuulen nopeuden riippuvuus pinnan läheisestä lämpötilasta (2m). Tuloksista nähdään, että tammikuussa maa-alueilla tuulen nopeus 10m korkeudella on vahvasti kytköksissä 2m lämpötilaan. Kylmissä tilanteissa 10m tuulen nopeus on heikko. Riippuvuus pienenee kuitenkin ylöspäin mentäessä ja jo 100 metrin korkeudella tuulen nopeuden vaihtelua ei voida selittää maan pinnan läheisten kerrosten lämpötilaominaisuuksien perusteella.

Mallilaskelmien perusteella maa-alueilla pakkastilanteissa maanpinnan läheisyydessä tuuli on heikko, mutta voimistuu nopeasti ylöspäin mentäessä.Kuva 1. Ilman lämpötilan pysyvyys (tunteja) vuosina 1971-2000 Helsingin Kaisaniemen havaintojen pohjalta. Kukin viiva edustaa yhtä vuotta.Tuulen nopeuden ja lämpötilan prosentuaalinen jakauma Helsinki-Vantaan havaintojen pohjalta.Arome-mallin tuottama tuulen nopeus 10m (sininen) ja 100m (punainen) korkeudella 2m-lämpötilan funktiona.