Puuskaisuus

Maksimituuli tarkoittaa tuulen nopeuden 3 sekunnin keskiarvojen maksimia ajanjaksolla jolta keskituuli on mitattu. Tällaiset lyhytaikaiset tuulen puuskat syntyvät ennen kaikkea siksi, että ilman pyörteisen sekoittumisen vaikutuksesta ylemmistä ilmakerroksista siirtyy nopeammin virtaavaa ilmaa hetkellisesti lähemmäs maanpintaa. Siksi puuskakerroin tyypillisesti pienenee korkeuden kasvaessa.

Puuskakerroin on suuri silloin, kun turbulenttinen sekoittuminen on tehokasta, eli kun maasto on aerodynaamisesti hyvin rosoista (esimerkiksi metsä ja kaupunki) ja ilman lämpötila laskee voimakkaasti paksussa kerroksessa ylöspäin mentäessä.

Säänennustusmalleista ei suoraan saada puuskakertoimen arvoja. Tuuliatlaksessa annettu puuskakerroin eri korkeuksilla laskettiin käyttämällä hyväksi säänennustusmallista kussakin hilaruudussa saatuja tuloksia ilman pyörteisen sekoittumisen tehokkuudesta (turbulenssin kineettinen energia), tuulen nopeuden pystyprofiilista ja pystysuuntaista sekoittumista rajoittavasta lämpötilan jakaumasta.Kuva 1. Puuskakertoimen kuukausikeskiarvot etelärannikolla: puuskakerroin pienenee korkeuden kasvaessa ja on keskimäärin pienin huhti-toukokuussa, jolloin merenpinta on ilmaa kylmempi.Kuva 2. Puuskakertoimen arvon vaihtelu tuulen nopeuden mukaan Hangossa, Russarön sääasemalla.