Respons  |  Sök  |  Sidkarta  |  In English  |  Suomeksi

Vindens medelhastighetskartor

Vindens aritmetiska medelhastighet (m/s) har beräknats för varje månad och år ur de prognoser, som AROME-väderprognosmodellen gett med tre timmars mellanrum. I kartorna har vindvärdena presenterats med 2,5 x 2,5 kvadratkilometer noggrannhet. Vindhastigheten visas i olika färgnyanser med 0,5 m/s upplösning.

Kartorna är för olika höjder: 50 m, 100 m ja 200 m över marknivån. I varje 2,5 x 2,5 kvadratkilometers ruta anges ett beräknat medelvärde för marknivåns höjd över havsytan.

Ur vidstående rullmeny kan väljas önskad höjd och därur vidare hela årets eller önskad månads vindhastighetskarta.