Respons  |  Sök  |  Sidkarta  |  In English  |  Suomeksi

Kartanslutningens bruksanvisningen

Vindatlasens kartanslutning är webb-baserad och fungerar med vanlig www- läsare/browser. Med hjälp av kartanslutningen kan användaren granska kartbilder för medelvindhastigheter (m/s) och för vindkraftverk beräknade energiproduktioner (MWh) tillsammans med olika orienterande terrängelement. Kartbilderna är gjorda för medelår och medelmånader på höjderna 50, 100 ja 200 m. Kart visualiseringen är dynamisk och fritt zoombar.

Användaren kan också ladda ner tabellformad data från kartan genom att välja koordinatrutor. I tabellerna finns vindsektor angivna vindhastigheter och övriga för Vindatlasen beräknade storheter på höjderna 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300 och 400 m. Dessutom får man fram vindrosor och vindhastighetens vertikalprofil för enstaka koordinatrutor. Data är beräknade per månad och hela medelår, samt separat för år med låg- respektive hög vindhastighet

För tilläggsuppgifter angående kartanslutningsbruket kan man vända sig per e-post till Jenni Latikka på Meteorologiska Institute

Detaljerad bruksanvisning för Vindatlasens kartanslutning. (PDF, 97 kb)