Jäätämismalli

Jäätämismalli pohjautuu ISO standardissa (ISO 12494:2001) kuvailtuun jään kertymismenetelmään. Standardissa on kuvattu sylinteri, jonka pintaan jää kertyy. Tämän vapaasti alustassaan pyörivän sylinterin halkaisija on kolme senttimetriä ja sen pituus on metri. Jäätämismallissa sylinterin on oletettu pyörivän vapaasti siten että jäätä kertyy tasaisesti sylinterin pinnalle.

Jäätämisatlaksen laskennassa on käytetty hyväksi Tuuliatlasta varten luotuja meteorologisia aikasarjoja. Jäätämismalli tarvitsee alkuarvoiksi lämpötilan, tuulen nopeuden, pisarajakauman sekä tiedon nestemäisistä pilvi-/sadesuureista. Pisarajakaumaa lukuun ottamatta kaikki tarvittavat suureet saatiin AROME-säämallista. Pisarajakaumana käytetään pilvipisaroiden lukumääräkonsentraatiota, jonka arvoksi on oletettu vakio 100 cm-3. Laskennassa on käytetty hyväksi vain nestemäisiä pilvipisaroita sekä vesisadetta. Todellisuudessa jäätämistä voi tapahtua olosuhteissa, joissa pilvet koostuvat erilaisten olomuotojen sekoituksesta. Verifioinnin tulokset kuitenkin osoittivat, että mallinnetut tulokset vastaavat parhaiten havaintoja, kun vain nestemäiset pisarat otettaan huomioon laskennassa.

Jäätämismallissa jään kumulatiivista kertymää on rajoitettu luonnollisesti sulamisprosessin kautta. Jään oletetaan sulavan/putoavan sylinterin pinnalta pois tapauksissa jolloin ilman lämpötila kyseisellä korkeudella ylittää +0.5°C kahden peräkkäisen aika-askeleen ajan (6 tuntia).