Save Separator Click and drag to Navigate the Map rubber zoom zoom in zoom Out zoom to full extents Separator Click or click and drag to query the Map Search municipality Separator

Save


Download the file to save

Choose a file type:


Identify/Query


Single click to query a point
Click and drag to query an area

Legend


Map Info


Extents

The application is loading.
Please wait a moment...

Suomen tuuliatlas, tuulienergiakartasto, on tärkeä apuväline arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa tuulen avulla sähköä. Sen avulla voidaan vertailla tuuliolojen vuotuista ja kuukausittaista vaihtelua joko koko Suomessa tai tietyillä rajatuilla alueilla.